Aktualności

 

Informujemy,że wszystkie informacje związane z ponownym uruchomieniem przedszkola są przekazywane Rodzicom bezpośrednio drogą e-mailową

UWAGA RODZICE!!!

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12.06.2020r. (piątek) PRZEDSZKOLE  BĘDZIE  NIECZYNNE.

UWAGA RODZICE!!!

Osoby zainteresowane uczęszczaniem dziecka do przedszkola począwszy od maja i w kolejnych miesiącach, muszą wypełnić deklarację  najpóźniej na trzy dni przed planowanym powrotem dziecka do placówki. Nie jest to jednak jednoznaczne z przyjęciem wszystkich dzieci, gdyż obowiązuje ograniczona liczba przedszkolaków przebywających w jednej grupie (maksymalnie do 12-14 dzieci).
Wzór deklaracji zamieszczony poniżej.

Deklaracja

Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Nowelizacja_rozporządzenia_MEN_-_COViD-19_(art_30b)_2404
Uzasadnienie_do_4_nowelizacji_rozporządzenia_30b_2404

ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie MEN (nowelizacja) dotyczące wznowienia pracy szkół i placówek oświatowych od 18.05.2020r.:
1.Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b
Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b
2. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b
3. Rozporządzenie_MEN_nowelizacja_?_COViD-19_(art_30b).pdf 0.14MB
4. Uzasadnienie do rozporządzenia
uzasadnienie_do_rozporządzenia_zmieniajacego_30b.pdf 0.11MB
5. Organizacja warunków do nauki w domu
6. Rodo nauka zdalna
7. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZDALNE NAUCZANIE:

1. Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”- darmowe materiały do nauki w domu
szczegóły w załączniku poniżej
2. Ogólnopolska akcja edukacyjna dla rodzic

3. Film dla dzieci o korona wirusie

4.Praktyczne porady jak organizować kształcenie  na odległość – szczegóły w załączniku poniżej

Kształcenie na odległość

Poradnik dla Rodzica: Ebook-Koronawirus-Fundacja-Kraina-Zdrowia

5. Programy telewizyjne „WESOŁA NAUKA”  przeznaczone dla dzieci przedszkolnych – szczegóły w załączniku poniżej
   „WESOŁA NAUKA”
6. Propozycje dla uczniów wszystkich klas zgodnie z aktualną podstawą programową na stronie
     internetowej   www.gov.pl/zdalnelekcje
 Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli karty zgłoszenia na rok szkolny 2020/2021, zostały przyjęte do Przedszkola Niepublicznego „Muchomorek”.
O spotkaniach adaptacyjnych i zebraniach będziemy informowali Państwa w późniejszym terminie.

  Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała od dnia   27.07.2020r. do 7.08.2020r.