Aktualności

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dzieci z grup Sarenki oraz Wiewiórki otrzymały nagrody za zajęcie II i III miejsca w XXIII Bydgoskim Festiwalu Piosenki i Tańca zatytułowanym „Muzyczna Jesień”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Informujemy, że nasze przedszkole otrzymało podziękowania za udział w III edycji akcji „Razem na Święta”.

 

Rekrutacja  do Przedszkola Niepublicznego „Muchomorek” dla nowych dzieci na rok szkolny 2021/2022  rozpocznie się 1 lutego 2021 r.  i potrwa do dnia 15 marca 2021r.
Ze względu na pandemię sposób rekrutacji ulega zmianie.
Proszę pobrać kartę zgłoszeniową zamieszczoną poniżej, czytelnie wypełnić i zwrócić w terminie rekrutacji do przedszkola, najlepiej pocztą, poprzez e-mail: p.muchomorek@wp.pl lub w ostateczności osobiście uwzględniając zasady bezpieczeństwa.
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi dnia 15 marca 2021 r.
 O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani drogą e-mail lub informacja zostanie udzielona telefonicznie.

KARTA-ZGŁOSZENIA 2021-2022 docx

KARTA-ZGLOSZENIA 2021-2022 PDF

REGULAMIN REKRUTACJI docx

REGULAMIN REKRUTACJI PDF

 

Informujemy Państwa, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała od 26.07.2021. do 06.08.2021.

 

W związku z nowymi obostrzeniami epidemiologicznymi nastąpiła zmiana godzin przyprowadzania dziecka do placówki 6.00 – 8.15.
Prosimy również o przestrzeganie godzin odbioru dziecka 14.00 – 16.45.
W związku z rozwojem sytuacji pandemicznej w kraju i dbając o bezpieczeństwo dzieci i personelu informujemy Państwa, że nadal:
obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, które wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe
zabrania się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji
w przedszkolu ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do minimum (nawet dostawy towaru odbywają się na zewnątrz), dlatego nie wchodzą Państwo do szatni, a dziecko odbiera od Państwa osoba dyżurująca przy drzwiach wejściowych do placówki
w związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa, także na świeżym powietrzu  przyprowadzając i odbierając dziecko muszą Państwo mieć maseczki lub przyłbice.
Osobom, które do tej pory stosowały się do naszych procedur i wytycznych w tej sprawie bardzo dziękujemy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialność społeczna za innych jest bardzo ważna.
Informujemy, że począwszy od dnia 1.09.2020r. przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do 16.45
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki (zebrania, uroczystości, zajęcia otwarte, informacje wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju) będą przesyłane Państwu drogą elektroniczną przez nauczycielki danej grupy.
 Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Muchomorek”
 Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w czasie trwania pandemii.  
 Szczegóły w załącznikach zamieszczonych poniżej
PROCEDURA przyprowadzania i odbioru dzieci 
PROCEDURA na wypadek zarażenia
Wytyczne GIS-aktualizacja-25-08-2020