Aktualności

I. INFORMUJEMY,  ŻE  ZAJĘCIA  Z  CERAMIKI  W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020  BĘDĄ  ODBYWAŁY  SIĘ  WEDŁUG HARMONOGRAMU  ZAMIESZCZONEGO  PONIŻEJ:

11.10.2019 r./PIĄTEK/ ; 08.11.2019r. /PIĄTEK/ ; 13.12.2019r./PIĄTEK/ ; 10.01.2020r. /PIĄTEK/

21.02.2020r. /PIĄTEK/; 13.03.2020r./PIĄTEK/ ; 17.04.2020r./PIĄTEK/; 15.05.2020r./PIĄTEK/

19.06.2020r. /PIĄTEK/

II. Zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte, które odbędą się  w następujących terminach:

Grupa I   – 24.10.2019r.    Grupa II  – 7.11.2019r.  ;   Grupa III  –  29.10.2019r.  ;   Grupa IV – 30.10.2019r. ;

Grupa  V – 13.11.2019r.Grupa VI  –  22.10.2019r.

Wszystkie zajęcia rozpoczną się o godzinie 15.30.         Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zamiennego.

III.Zapraszamy Dzieci i Rodziców do udziału w konkursie plastycznym „GEOMETRYCZNE CUDAKI”   

1) Tematem pracy jest dowolne tworzenie zabawek z kartonów  (np. pojazd, robot, domek dla lalek, itp. cokolwiek powstanie w wyobraźni dzieci)

2) Celem konkursu jest integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie kreatywnego myślenia, wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych oraz pojęć matematycznych (geometryczne figury przestrzenne)

3) Technika wykonania pracy, jej format oraz wykorzystane materiały są całkowicie dowolne. Praca może  być wykonana samodzielnie przez dziecko lub z pomocą Rodziców

4) Prosimy o podpisanie pracy (imię i nazwisko dziecka, grupa). Gotową pracę należy przynieść do przedszkola najpóźniej w dniu 30.10.2019r.

5) Ogłoszenie wyników nastąpi 8.11.2019r.

6) Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkola.

Na dzieci biorące udział  w konkursie czekają nagrody!

UWAGA!

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Przedszkole ?Muchomorek?, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz ich Opiekunów dla potrzeb konkursu.

IV. W dniu 23.10.2019r. dzieci obejrzą przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Vaška

V. Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała od dnia   27.07.2020r. do 7.08.2020r.