Aktualności

DZIEŃ DYNI

29 października na specjalną uroczystość zaproszenie mamy. To Pani Dyni urodziny, a ją wszyscy znamy. Ma swój kolor ulubiony, dzisiaj go poznamy. Łącząc żółty i czerwony właśnie go już mamy. Dzisiaj każdy przedszkolak wie, że pomarańczowy nosi się.

Zachęcamy do ubrania dziecka z pomarańczowym akcentem w garderobie.

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że każdy rodzic/opiekun może wchodzić do części wspólnej przedszkola (szatni) razem z dzieckiem/dziećmi.
Jednorazowo może wejść nie więcej niż czworo rodziców z dziećmi (jeden rodzic plus dziecko/dzieci).
Rodzic/opiekun dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
Prosimy, aby rodzice zachowywali dystans od kolejnego opiekuna i pracowników przedszkola min. 1,5m. Następny rodzic może wejść po wyjściu będącego w środku opiekuna.
Bardzo prosimy o sprawne rozbieranie oraz ubieranie dzieci i w miarę szybkie opuszczenie placówki, aby nie tworzyć kolejki oczekujących na zewnątrz osób.
Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (maseczka, dezynfekcja rąk).
Bardzo prosimy – Bądźmy dla siebie, w tych trudnych czasach, życzliwi i wyrozumiali.

 

TEATR „VAŚKA”,

Mieliśmy przyjemność gościć aktorów z Teatru „Vaśka”, którzy przygotowali dla nas przedstawienie
pt: „Tajemnica cyrkowego klauna”.

 

UDZIAŁ W AKCJACH

Nasza placówka bierze udział w następujących akcjach: „Mamo, tato, wolę wodę!”,  „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Ekokulturalne Przedszkole” 

ADAPTACJA

Szanowni Rodzice pierwsze dni w przedszkolu to trudny czas dla dzieci oraz Państwa. Jako placówka chcemy pomóc w tym trudnym procesie udzielając wsparcia, służąc radą i pomocą tak, aby proces adaptacji mógł przebiec płynnie w atmosferze spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

 

GODZINY PRACY

Prosimy przyprowadzać dzieci w godzinach od 6.00 do 8.15, a odbierać od 14.00 do 17.00.

 

PRZERWA WAKACYJNA

 od 25.07.2022. do 05.08.2022.

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki (zebrania, uroczystości, zajęcia otwarte, informacje wynikające z sytuacji pandemicznej w kraju) będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz będą przesyłane Państwu drogą elektroniczną przez nauczycielki grup.

 

REKRUTACJA

Przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

KARTA-ZGŁOSZENIA 2021-2022 docx

KARTA-ZGLOSZENIA 2021-2022 PDF

REGULAMIN REKRUTACJI

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE COVID – 19

 PROCEDURA przyprowadzania i odbioru dzieci 
PROCEDURA na wypadek zarażenia
Wytyczne GIS-aktualizacja-25-08-2020