Wydarzenia

(Zdjęcia z wydarzeń przedszkolnych dostępne są na naszej stronie internetowej)

10 PAŹDZIERNIK – DZIEŃ DRZEWA

10.10 to światowy dzień drzewa. W Muchomorku też o tym wydarzeniu pamiętamy i wszystkie drzewa bardzo kochamy. Z tej okazji uważniej im się przyglądamy, różne zabawy badawcze przeprowadzamy. Z lupą po terenie biegamy wszędzie różnych drzew szukamy. W przedszkolu również aktywnie działamy: tworzymy, konstruujemy, malujemy, rysujemy i głośno się przy tym śmiejemy.

30 WRZESIEŃ – DZIEŃ CHŁOPAKA

W ostatni dzień września chłopaki mają swoje święto – Dzień chłopaka. Z tej okazji w każdej grupie wiekowej dyrektor, nauczycielki i dziewczynki zorganizowały im wiele ciekawych atrakcji (występy artystyczne, zawody sportowe, kolorowanki, upominki, wspólne tańce, śpiewy, różnorodne zabawy). Jak zawsze było głośno i radośnie.

29 WRZESIEŃ – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

29.09 w naszym przedszkolu gościliśmy policjantów, którzy w każdej grupie wiekowej przeprowadzili pogadankę o bezpieczeństwie na drogach, prawidłowym zachowaniu się na ulicy, sygnalizacji świetlnej, odblaskach, zasadach poruszania się po ulicy, chodniku, zasadach przechodzenia przez jezdnię. Dzieci zadawały policjantom pytania, opowiadały różne historie związane z bezpiecznym poruszaniem po drogach, a zdobyte wiadomości i umiejętności zastosowały podczas zabaw tematycznych w ruch drogowy. Na koniec wizyty nasi goście obdarowali przedszkolaków odblaskami.

3 WRZESIEŃ – NARODOWE CZYTANIE

W dniu 3 września 2021 r. Prezydent PR zaprosił wszystkich Polaków do udziału w kolejnym Narodowym Czytaniu. W tym roku obowiązująca lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji ? napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

W ramach akcji dzieci starsze powitały się piosenką Jesteśmy Polką i Polakiem oraz wierszem Kto Ty jesteś. Następnie wysłuchały odczytanego listu prezydenta Narodowe czytanie 2021. Za pomocą monitora interaktywnego obejrzały prezentacje multimedialną dla dzieci o utworze (autor, bohaterowie, czas i miejsce akcji). Nauczycielki przybliżyły postacie występujące w powieści oraz zorganizowały z udziałem dzieci pokaz strojów bohaterów. Czytały fragmenty tekstu z podziałem na role. Z kolei dzieci odgrywały scenki bez słów (pantomima) dotyczące lektury oraz uczyły się tańczyć „cake-walk” – modny taniec, którego uczyły się panny Dulskie.

Z kolei dzieci młodsze odśpiewały piosnkę pt. Książeczki oraz zatańczyły z wykorzystaniem chusty animacyjnej taniec do muzyki „cake-walk”. Poza tym rozmawiały o bajkach, zasadach korzystania z książek, kolorowały postaci z bajek oraz oglądały książeczki.

We wszystkich grupach odbywało się słuchanie muzyki z epoki związanej z lekturą oraz stemplowanie książek przyniesionych przez dzieci pieczątką okolicznościową Prezydenta RP.

23 – 27 SIERPIEŃ – ZABAWY ADAPTACYJNE

Pod koniec sierpnia 2021r. w naszym przedszkolu odbyły się spotkania adaptacyjne. Były one wspaniała propozycją dla dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem. Celem zajęć było eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola (salą zajęć, łazienką, szatnią oraz placem zabaw). Wspólne zabawy adaptacyjne pozwoliły na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. Zajęcia miały również na celu usamodzielnienie dziecka, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pokazanie mu, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i panią nauczycielką.
Z kolei rodzicom pozwoliły one na poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania placówki i rozwoju dziecka. Nastąpiła też współpraca w realizacji programu adaptacyjnego (korelacja działań) w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla dzieci, zachęcający do zabawy, zmniejszający tęsknotę i poczucie osamotnienia.