NARODOWE CZYTANIE

W dniu 3 września 2021 r. Prezydent PR zaprosił wszystkich Polaków do udziału w kolejnym Narodowym Czytaniu. W tym roku obowiązująca lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

W ramach akcji dzieci starsze powitały się piosenką Jesteśmy Polką i Polakiem oraz wierszem Kto Ty jesteś. Następnie wysłuchały odczytanego listu prezydenta Narodowe czytanie 2021. Za pomocą monitora interaktywnego obejrzały prezentacje multimedialną dla dzieci o utworze (autor, bohaterowie, czas i miejsce akcji). Nauczycielki przybliżyły postacie występujące w powieści oraz zorganizowały z udziałem dzieci pokaz strojów bohaterów. Czytały fragmenty tekstu z podziałem na role. Z kolei dzieci odgrywały scenki bez słów (pantomima) dotyczące lektury oraz uczyły się tańczyć „cake-walk” – modny taniec, którego uczyły się panny Dulskie.

Z kolei dzieci młodsze odśpiewały piosnkę pt. Książeczki oraz zatańczyły z wykorzystaniem chusty animacyjnej taniec do muzyki „cake-walk”. Poza tym rozmawiały o bajkach, zasadach korzystania z książek, kolorowały postaci z bajek oraz oglądały książeczki.

We wszystkich grupach odbywało się słuchanie muzyki z epoki związanej z lekturą oraz stemplowanie książek przyniesionych przez dzieci pieczątką okolicznościową Prezydenta RP.

03
Czerwiec
2022

KALENDARZ CZERWCOWY

Więcej
02
Czerwiec
2022

KONCERT MUZYKÓW Z FILHARMONII POMORSKIEJ

Koncert pt. „Na ludową nutę”

Więcej
01
Czerwiec
2022

DZIEŃ DZIECKA

„Wszystkie dzieci nasze są…”

Więcej