Oferta edukacyjna

W każdej grupie wiekowej odbywają się zajęcia dydaktyczne, są to:

 • Zajęcia z dominacją działalności umysłowej (wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe, zagadki, zabawy dydaktyczne, wprowadzanie pojęć matematycznych, także wycieczki, itp.).
 • Zajęcia z dominacją działalności muzycznej odbywają się dwa razy w tygodniu (wprowadzanie piosenek, zabawy rytmiczne, taneczne, słuchanie muzyki, gra na instrumentach, improwizacje, ćwiczenia słuchowe, itp.)
 • Zajęcia z dominacją działalności plastycznej- realizowane dwa razy w ciągu tygodnia, a także podczas zabaw indywidualnych (malowanie, rysowanie, lepienie, wycinanie, konstruowanie, collage, orgiami, itp.)
 • Zajęcia z dominacją działalności ruchowej prowadzone są trzy razy w tygodniu ( zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne)

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach, takich jak:

 • Terapia logopedyczna – zabawy i ćwiczenia mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy (w zależności od potrzeb)
 • Kreatywna rytmika bo muzyka wcale nie jest nudna – autorski program, którego celem jest uwrażliwianie na muzykę, poznawanie nowych, ciekawych piosenek, wyrażanie własnej muzycznej ekspresji, zachęcanie do zabaw tanecznych (raz w tygodniu, w każdej grupie wiekowej)
 • Zajęcia taneczne – dzieci poznają podstawowe figury, kroki taneczne, prezentują swoje umiejętności szerszemu gronu odbiorców (przynajmniej raz w miesiącu)
 • Nauka języków obcych – w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość poznawania języka ANGIELSKIEGONIEMIECKIEGO. Zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnej dla dzieci: – język angielski – poniedziałek, wtorek i piątek ; – język niemiecki – środa i czwartek
 • „Design – Akademia Małego Projektanta” – autorski program dzięki któremu dzieci zajmują się projektowaniem dzieł użytkowych, zabawek
 • „Ciało i mózg ze sobą pracują, kiedy się zmysły zintegrują” – autorski program terapii integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • „Sprawne ręce mam – pisać będę sam” – autorski program stymulujący rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Zabawy z gliną – tworzenie ciekawych  prac w glinie (co miesiąc lub co dwa miesiące)

Nauczycielki w pracy z dziećmi stosują metody aktywizujące i techniki wspomagające rozwój dziecka: 

 • Metody aktywności ruchowej i tańca (Metoda C.Orffa, Metoda aktywnego słuchania muzyki wedłog Batii Straauss, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda gimnastyki twórczej R. Lebana , metoda Kniessów)
 • Metody aktywne (metoda projektów, pedagogika zabawy, burza mózgów, metoda 6 myślących kapeluszy E. de Bono)
 • Techniki parateatralne (drama, technika zmiany ról, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy)
 • Metody z zakresu edukacji matematycznej („Dziecięca matematyka” – metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej)
 • Metody wspomagające czytanie (Metoda Dobrego Startu, Metoda I. Majchrzak, Symultaniczno-Sekwencyjna Metoda Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej)
 • Metody twórcze (opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, mimika, pantonima)
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia behawioralno-poznawcza
 • Trening Umiejętności społecznych
 • Elementy Metody Marii Montessori
 • Muzykoterapia i relaksacja (zabawy paluszkowe, treningi autogenne, masaże, joga, mindfulness)

Innowacje pedagogiczne:

 • Plan Daltoński
 • Narzędzia TOC
 • Tablit
 • Metodyka zuchowa

Dzieci systematycznie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych przygotowywanych przez aktorów „Teatru Vaška” lub innych.

Organizujemy cykliczne spotkania z muzykami z Filharmonii Pomorskiej.

Kadra pedagogiczna również przygotowuje dla dzieci okazjonalne przedstawienia teatralne, czym wzbudza ogromną radość i uśmiech na twarzy wszystkich przedszkolaków.

Na naszej przedszkolnej scenie teatralnej aktorami są również dzieci, które bardzo lubią brać udział w przedstawieniach organizowanych z okazji uroczystości i spotkań. Swoje umiejętności przedszkolaki prezentują szerszemu gronu odbiorców.

Organizujemy szereg wycieczek poza teren placówki, a także umożliwiamy dzieciom podejmowanie zabaw badawczych oraz eksperymentów, wzbogacając ich wiedzę poprzez aktywne działanie.

Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach organizowanych nie tylko na terenie miasta Bydgoszczy. Nasze dzieci często są ich laureatami, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Sami także organizujemy konkursy plastyczne z udziałem innych placówek oświatowych oraz konkursy i projekty wewnątrzprzedszkolne, do których aktywnie włączają się nie tylko dzieci, ale i rodzice. 

Rokrocznie na terenie naszego przedszkola odbywa się festyn rodzinny. Do wspólnego spędzenia wolnego czasu i miłej zabawy zapraszamy całe rodziny.

Nie zapominamy również o ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych i częstym pobycie na świeżym powietrzu. Także zimą wychodzimy na teren przedszkola i jeśli tylko sprzyja nam pogoda, korzystamy ze sprzętu sportowego.

Każdego roku uroczyście żegnamy dzieci odchodzące do szkół, z tej okazji sześciolatki przygotowują bogaty program artystyczny i otrzymują upominki na pamiątkę pobytu w przedszkolu. Nasi absolwenci wielokrotnie odwiedzają jeszcze przedszkole, będąc już nawet uczniami klas starszych.

Obchodzimy urodziny dzieci zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców.
W „Muchomorku” dzieje się szereg ciekawych rzeczy, bal karnawałowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy, wspólne obchodzenie świąt.

Nie sposób wszystko wymienić. Jednego jesteśmy pewni, że dzieci czują się tu dobrze i chętnie przychodzą do przedszkola, aby nie tylko pobawić się ze swoimi rówieśnikami, ale również poznawać świat i stawać się co dzień mądrzejsze. Kadra przedszkola najlepiej jak potrafi pomaga dzieciom wejść w świat pozytywnych wartości, aby zawsze potrafiły one odróżnić dobro od zła, a także mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.