Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi p. Mariusz Mac w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego ,,Zabawy z angielskim” (opr. M. Strażewska) oraz program nauczania 3, 4 i 5 – latków (M. Szpotowicz, M. Szulc – Kurpaska).
Zabawy z językiem angielskim odbywają się 2 razy w tygodniu – poniedziałek i czwartek w grupach dzieci młodszych, 3 razy w tygodniu – poniedziałek, czwartek i piątek w grupach dzieci starszych.

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

1. Colors: yellow, green, blue, orange, white, black, gray, pink, purple

2.  Autumn leaves are falling down song

Autumn leaves are changing colors – jesienne liście zmieniają kolory
Autumn leaves are falling down – jesienne liście opadają

  • All over town – w całym mieście
  • Take a rake and rake them up – weź grabie i zgrab liście

Make a pile and jump in – zrób stożek i skocz do niego

Zabawa ruchowa przy muzyce:

Orange, yellow, red and brown – action song

3. Way up high in the apple tree – Tam wysoko w jabłoni – piosenka z elementem ruchu

  • Way up high in the apple tree – tam wysoko w jabłoni
  • Five (four, three, two, one, no red apples) smiled down at me – 5 (4,3,2,1,0) jabłek uśmiecha się do mnie
  • I shook that tree as hard as I could – potrząsnąłem najmocniej jak potrafiłem
  • Down came an apple – spadło jabłko
  • It was good – było dobre

Wrzesień/Październik

1. Poznajemy się: Hello! How are you?

Przedstawiamy się: What’s your name?

Liczymy do 10.

Poznajemy kolory.

Słownictwo :

Hello!

How are you? Jak się masz?

What’s your name? Jak masz na imię?

My name is….Mam na imię….

Kolory:

red-czerwony

orange- pomarańczowy

yellow- żółty

green – zielony

blue- niebieski

purple- fioletowy

pink – różowy

Rainbow colors song

Numbers songs