Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna przedszkola to wieloletni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, młodzi nauczyciele oraz terapeuci o różnych specjalnościach. Wszyscy pełni zapału i nowatorskich pomysłów, których celem nadrzędnym jest organizowanie dzieciom zabaw, w formie sytuacji edukacyjnych, w taki sposób, aby wzbogacać wiedzę i umiejętności oraz rozwijać zdolności i zainteresowania przedszkolaków.

W roku szkolnym 2023/2024 grupy prowadzą nauczycielki:

  • grupa I MISIE (dzieci 2,5 – 3 – letnie) –  mgr Justyna Daruszewska
  • grupa II ZAJĄCZKI (dzieci 4 – letnie) – mgr Karolina Janus
  • grupa III WIEWIÓRKI (dzieci 4 – 5 – letnie) – mgr Jagoda Jakubowska, mgr Karolina Kliszewska
  • grupa IV SARENKI (dzieci 5 – letnie) – mgr Aneta Lewandowska, mgr Monika Pochowska-Piekarz
  • grupa V BORSUKI (dzieci 6 – letnie) – mgr Agnieszka Starzyńska