Język niemiecki

Zabawy z językiem niemieckim odbywają się 2 razy w tygodniu – wtorek i środa

Wrzesień / Październik

 1. Poznajmy się:  Guten Tag – Dzień dobry
 2. Przedstawianie się: Ich bin ……  Wer bist du?
 3. Zabawki – die Spielsachen  https://www.youtube.com/watch?v=NJANm08psFU
 4. Przybory szkolne Schulsachen

SŁOWNICTWO:

 • Guten Tag – Dzień dobry
 • Guten Morgen – Dzień dobry
 • Hallo! – Cześć! Tschuss! –Cześć!
 • Auf Wiedersehen! – Do widzenia
 • Ich bin…- Ja jestem
 • Wer bist du? – Kto ty jesteś?
 • Das Kind – dziecko, die Kinder – dzieci
 • Die Madchen – dziewczynki
 • Die Jungen – chłopcy
 • Ein Ball – piłka
 • Ein Auto – samochód
 • Ein Schiff – statek
 • Ein Teddybar – miś
 • Ein Springseil – skakanka
 • Eine Puppe – lalka

PIOSENKI:

„Guten Tag“ 

Guten Tag! Hallo! Wie geht’s?

Erste Kontakte – animacja PWN do nauki języka niemieckiego (A1)