Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Muchomorek” odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ODBYWA SIĘ OD 17 STYCZNIA 2024 r. DO 31.03.2024 r.

Możliwe jest przyjmowanie dzieci, również poza terminem rekrutacjiZACHĘCAMY DO KONTAKTU !

Termin naboru na dany rok szkolny ogłaszany jest przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i zamieszczeniu na stronie internetowej przedszkola. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, wypełniona i podpisana przez Rodziców lub opiekunów prawnych.