O nas

Witamy szanownych Państwa w Przedszkolu Niepublicznym „Muchomorek” w Bydgoszczy.

 • Organem prowadzącym przedszkole (niezmiennie od roku 1995) i dyrektorem administracyjnym jest Pani mgr Anna Wysocka posiadająca wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel oraz osoba pełniąca funkcje kierownicze
 • Dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Monika Pochowska-Piekarz nauczyciel dyplomowany, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta behawioralny, terapeuta treningu umiejętności społecznych
 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00
 • Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie:
  8.30 – I śniadanie
  11.00 – II śniadanie
  13.30 – obiad
 • Posiłki są przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni przez wykwalifikowany personel i zgodnie z normami dietetycznymi

Przedszkole pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej. Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości. Za rzecz szczególnie ważną uznaliśmy stwarzanie jak najbardziej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych, które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka, któremu stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i Rodziców.

Atrybuty przedszkola:

 1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego indywidualności
 2. Dobrze zorganizowany i otwarty na potrzeby rodziców dyrektor placówki
 3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 4. Życzliwość, takt i wyrozumiałość pracowników przedszkola
 5. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych
 6. Wyposażenie placówki w ciekawe zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria
 7. Bezpieczny i estetycznie zagospodarowany teren wokół placówki
 8. Możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 10. Bogata oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych